W ramach współpracy z przedszkolem Poznańskie Koziołki 7 marca 2019 r. dzieci uczęszczające do świetlicy poznały nową formę teatralną KAMISHIBAI.