Uczniowie klasy 2a wiedzą jak uratować życie innym! Dziękujemy panu Marcinowi Sztulpie za warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.