W tym roku szkolnym nasi uczniowie brali udział w cyklu warsztatów poświęconych cyberprzemocy oraz konsekwencjom psychicznym
i prawnym wynikających z jej stosowania.

Dziękujemy za pomoc i współpracę Policji i Straży Miejskiej