W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klasy 7a uczestniczyli w 10-godzinnych warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Warsztaty odbywały się przez cztery dni, a ich tematyka była następująca.

Dzień pierwszy – Wygrywam więc jestem? / Chcę mogę pomagam

Warsztaty koncentrowały się na wzmacnianiu umiejętności z obszaru kompetencji społecznych
i obywatelskich, a także predyspozycji osobowościowych, takich jak: empatia, uważność, kreatywność
i motywacja do działania. Uczniowie i uczennice poznali problemy, z jakimi mogą zmagać się osoby
w trudnej sytuacji życiowej i dowiedzieli się, że porażka nie zawsze jest wyłącznie winą jednostki.

Dzień drugi – Współpraca buduje / Spółdzielczość jest dla uczniów

Celem warsztatów było wzmacnianie praktycznych umiejętności w zakresie pracy w zespole rozumianej jako umiejętność współdziałania oraz formułowania celów zbiorowych. Na zajęciach wprowadzone zostały pierwsze elementy kooperatyzmu oraz dyskutowano na temat spółdzielczości uczniowskiej.

Dzień trzeci – Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i na świecie / Warsztaty ze Spółdzielnią Socjalną Furia (Ładne Rzeczy, ul. św. Marcin 57)

Główną ideą było połączenie umiejętności z obszaru przedsiębiorczości z elementami wrażliwości społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczniowie poznali podstawowe zasady funkcjonowania sektora gospodarki społecznej, a także przykłady takich inicjatyw ze swojej najbliższej okolicy, Polski i świata.
Dzień czwarty – Jak oni to robią?/ Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i na świecie/ Jestem stąd działam tutaj
W tym dniu zajęcia koncentrowały się na wzmacnianiu kompetencji związanych z przedsiębiorczością. Ich celem było połączenie umiejętności z obszaru przedsiębiorczości i nowych technologii (takich jak np. obsługa mediów społecznościowych) z elementami wrażliwości społecznej. Elementem podsumowującym cały cykl spotkań była debata: Czy wartości powinny mieć znaczenie w biznesie?

Było mnóstwo emocji i zabawy!