We wrześniu w ramach rozwijania samorządności uczniowskiej zorganizowane zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przygotowano urny, listy wyborcze oraz karty do głosowania. Głosowanie poprzedzone zostało kampanią reprezentantów poszczególnych klas. Uczniowie skorzystali ze swojego przywileju i wybrali opiekunów SU oraz swoich przedstawicieli do Rady SU.