10 stycznia 2024 r. w czytelni biblioteki naszej szkoły odbył się wernisaż otwierający Wystawę Fotografii pt. W MOIM KADRZE. Eksponowane fotografie stanowiły efekt i uwieńczenie pracy uczniów w ramach zajęć KÓŁKA FOTOGRAFICZNEGO prowadzonego przez Panią Hannę Szydłowską. Działalność kółka (wykorzystywanie sprzętu i aplikacji cyfrowych) wpisuje się w program – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Tematyka przedstawionych zdjęć to głównie portret, studium ruchu, martwa natura, tekstura.

#laboratoriaprzyszlosci #laboratoriaprzyszłości @laboratoriaprzyszlosci