“Polska musi być piękna!
 
Wiele cennych, zabytkowych budynków w Warszawie nie zostało odbudowanych po wojnie – wtedy wydawało się, że nie mają wartości.
Teraz patrzymy na stare pocztówki, fotografie i żałujemy. Rolą zabytków jest zaświadczanie o gustach w danej epoce. 
Zabytki – i te stare, i te trochę młodsze – mają nam pomóc budować tożsamość, bo generalnie my, Polacy, jesteśmy odcięci od korzeni. 
 
Marzy mi się moment, w którym nie będziemy pamiętać, jak zdegradowane są często zabytki w Polsce,
tak, jak nie pamiętamy już jak zdegradowana była jeszcze nie tak dawno polska przyroda. 
 
I marzy mi się, by Polacy znali zabytki, bo właśnie powszechna znajomość dziedzictwa jest kluczem do jego skutecznej ochrony.  
 
Dlatego w pierwszym roku istnienia Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków wraz z nastaniem lata oddajemy w Wasze ręce MonumentApp. 
 
 Zabytki to świadkowie naszej historii. Powinniśmy widzieć jej czarne i białe karty i snuć jako państwo swoją opowieść.  
Dziś musimy, bo jest to już ostatni moment, ocalić te resztki naszego dziedzictwa, które przetrwały do naszych czasów.  
Czas myśleć o zabytkowych miastach kompleksowo, czas myśleć o porzuconych dworach czy stodołach w kategorii szansy. 
Czas myśleć o zabytkach jako o dominancie pięknie kształtowanej przestrzeni. “
  
dr Michał Laszczkowski 
Dyrektor NIKZ 
Pełnomocnik ds. utworzenia Agencji 
Rewitalizacji Dziedzictwa