W listopadzie oraz w grudniu w Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu odbywały się zajęcia pozalekcyjne: Bohaterowie Narodów – „Polskę/Ukrainę przedstawia się wspólnymi dla nas symbolami. Małą ojczyznę – znanym krajobrazem, własnym domem”. Celem podjętych działań było proponowanie uczniom polskim, białoruskim i ukraińskim wielu wspólnych przedsięwzięć, wzmacniających pogłębianie wzajemnych relacji, upowszechniających wiedzę na temat historii regionu („chwilowej małej ojczyzny – Wielkopolski”), poznawanie tradycji lokalnych, jak również spędzanie wolnego czasu na wspólnej zabawie i zwiedzaniu najbliższej okolicy. Każde z zaproponowanych działań sprzyjało nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, rozwijało i przywracało utracone poczucie bezpieczeństwa, sprzyjało oswajaniu nowego otoczenia.

Zajęcia były w pełni finansowane ze środków UNICEF.

W ramach działań koła teatralnego uczniowie polscy i ukraińscy stworzyli widowisko teatralne pt. : „Cisza jest głęboka jak wieczność, mowa powierzchowna jak czas”.

Kreowanie bytu scenicznego stało się przestrzenią, na której młodzież z Polski i Ukrainy, wyruszając w podróż do przeszłości podjęła próbę skomentowania wydarzeń bieżących,
a swoją percepcję dziejów wzbogaciła poprzez korespondujące z aktualnymi wydarzeniami popisy recytatorskie, wokalne i choreograficzne. Wspólne wystąpienie uczniów polsko-ukraińskich uruchomiło drzemiące w uczestnikach przedstawienia predyspozycje, talent
i emocje.