Szanowni Państwo!

 

Od 14 listopada bieżącego roku pod patronatem i przy wsparciu finansowym UNICEF tworzymy Centrum Wsparcia dla osób przybywających z Ukrainy.

Naszym celem jest udzielanie wsparcia edukacyjnego i wychowawczego dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców / opiekunów, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy.

Pomoc będzie udzielana w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim (z możliwością wyboru języka preferowanego).

Możecie liczyć Państwo na nasze wsparcie przy rozwiązywaniu problemów edukacyjnych lub wychowawczych oraz szeroko rozumianej kondycji psychicznej.

Możecie Państwo skontaktować się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 15.00 do 19.00
pod numerem:

(+48) 882 – 367 – 030.

Dyżurny specjalista wysłucha Waszych potrzeb i pomoże Wam znaleźć odpowiedź na nurtujące wątpliwości lub zaproponuje indywidualną konsultację (rozmowę). Jeżeli telefon będzie zajęty lub nikt nie będzie go odbierał prosimy wysłać SMS o treści: ‘Proszę o kontakt’. Zadzwonimy do Państwa tego samego lub następnego dnia.

W celu umówienia konsultacji indywidualnej będziemy prosić o podanie Waszego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.

Indywidualne spotkania będą się odbywały w piątki w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w soboty
w godzinach od 9.00 do 15.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu
(ul. Chociszewskiego 56, budynek przy szkole podstawowej nr 90).

 

Шановні батьки!

З 14 листопада поточного року під патронатом і при фінансовій підтримці UNICEF відкривається Центр підтримки для осіб , які приїхали до Польщі з України.

Нашою метою є надання навчальної і виховної підтримки для дітей, молоді та їх батьків/опікунів з України. Допомога буде надаватися польською, українською або російською мовою (з можливістю вибору мови за бажанням).

Ви можете розраховувати на нашу підтримку у розв’язанні навчальних або виховних проблем, а також психологічну допомогу.

Ви можете зв’язатися з нами від понеділка до п’ятниці з 15.00 до 19.00 за номером:

(+48) 882 – 367 – 030.

Черговий спеціаліст вислухає Ваші потреби і допоможе Вам знайти відповіді на питання, які Вас турбують, або запропонує індивідуальну консультацію (зустріч). Якщо телефон буде зайнятий або не відповідатиме, просимо вислати SMS з текстом: «Прошу зателефонувати». Ми зателефонуємо до Вас того ж або наступного дня.

Для запису на індивідуальну консультацію ми попросимо надати Ваше ім’я і прізвище, а також контактні дані.

Індивідуальні зустрічі будуть відбуватися по п’ятницях з 15.00 до 19.00 та по суботах з 9.00 до 15.00 у Психолого- педагогічній порадні №2 в Познані (Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 2 w Poznaniu , ul. Chociszewskiego 56, будинок при школі №90).

Уважаемые родители!

С 14 ноября текущего года под патронатом и при финансовой поддержке UNICEF открывается Центр поддержки для лиц, которые приехали в Польшу из Украины.

Нашей задачей является предоставление учебной и воспитательной поддержки для детей, молодежи и их родителей/опекунов из Украины. Помощь будет предоставляться на польськом, украинском или русском языке (с возможностью выбора языка по желанию).

Вы можете рассчитывать на нашу поддержку в решении учебных или воспитательных проблем, а также на психологическую помощь.

Вы можете связаться с нами с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 по номеру:

(+48) 882 – 367 – 030.

Дежурный специалист выслушает Ваши потребности и поможет Вам найти ответы на вопросы, которые Вас беспокоят, или предложит индивидуальную консультацию (встречу). Если телефон будет занят или не будет отвечать, просим выслать SMS с текстом: «Прошу позвонить». Мы перезвоним Вам в этот же или следующий день.

Для записи на индивидуальную консультацию мы попросим предоставить информацию: Ваше имя и фамилию, а также контактные данные.

Индивидуальные встречи будут проходить по п’ятницам с 15.00 до 19.00 и по субботам с 9.00 до 15.00 в Психолого- педагогической консультации №2 в Познани (Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 2 w Poznaniu , ul. Chociszewskiego 56, здание при школе №90).