Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem UODO o danych osobowych w nauczaniu zdalnym:

Poradnik UODO Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online:

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

  1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
  2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
  3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
  4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
  5. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
  6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
  7. Nie zapisuj haseł na kartkach.
  8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
  9. Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
  10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
  11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
  12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
  13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
  14. Wykonuj regularne kopie zapasowe.
  15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
  16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
  17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
  18. Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
  19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
  20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

Źródło: www.uodo.gov.pl