Kolejną inicjatywą, której celem było kształtowanie wśród uczniów klas IV-VIII postawy życzliwie spoglądającej w przeszłość i realizującej postulat refleksyjnego przybliżania wydarzeń historycznych był projekt: „Doceniam tu i teraz, ale chętnie wracam do źródeł. Wiem, że historia narodowa i regionalna jest dla mnie przedmiotem szczególnego szacunku, pamięci i zobowiązania”.

3 grudnia 2022 r. młodzież naszej szkoły (uczniowie z Polski i Ukrainy) udała się pod opieką pani Jolanty Stamburskiej na wycieczkę do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Sobotnia wyprawa stała się impulsem do przybliżenia wydarzeń sprzed ponad 100 lat, kiedy to Polska po wieku nieobecności na mapach politycznych Europy odzyskała suwerenność. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało kolejnym generacjom młodych Polaków przywiązanie do ojczyzny, podtrzymywało tradycje narodowe i otwarcie pokazywało swoją tożsamość.

Niewątpliwie szczególnym i pomyślnym wydarzeniem na długiej drodze
do niepodległości Rzeczypospolitej był wybuch Powstania Wielkopolskiego w 1918 roku.