29 maja 2023 r. odbyło się kolejne zajęcia pozalekcyjne pod patronatem UNICEF-u, których celem było zaangażowanie uczniów z Polski i Ukrainy w wykreowanie działań plastyczno-artystycznych. Motywem przewodnim spotkania uczyniono słowa pochodzące z wiersza Adama Asnyka, które później rozsławił Czesław Niemen: Jednego serca! Jednego serca! Tak mało! Tak mało… W trakcie warsztatów uczniowie wykonywali serca techniką decoupage i jednocześnie zaprezentowali utwory liryczne, jak również muzyczne, które wprowadziły uczestników w świat budzącej się wiosny, magicznej przystani – domu oraz całej palety emocji, które przeżywamy sercem. Ten kordialny czas miał otworzyć społeczność szkolną na drugiego człowieka, by: poczuć, zrozumieć, oswoić, zaoferować czułą obecność.