Informujemy, że od 12 września 2022 roku usługę żywienia w szkole będzie realizowała firma Fitwarzywko. Załączamy ulotkę informacyjną oraz instrukcję dokonywania zamówień, przygotowaną przez zleceniodawcę.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 106 a ustawy Prawo Oświatowe szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia. Korzystanie z niego jest odpłatne i dobrowolne. W Mieście Poznaniu przyjęto zasadę, że gorący posiłek stanowić będzie zupa. Jej koszt to 5 zł. Kwotę wsadu do kotła w wysokości 3 zł. pokrywają rodzice/ prawni opiekunowie, zaś 2 zł kosztów wyprodukowania posiłku finansuje organ prowadzący szkołę.

Prosimy Państwa o przekazanie odwrotnej informacji o woli korzystania z dofinansowanego posiłku za pośrednictwem wychowawców klas do 9 września 2022 roku.

Ulotka Szkoła

Instrukcja Fitwarzywko