Serdecznie zapraszamy dzieci przedszkolne i szkolne z klas 1-3 uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Miasta Poznania lub będących – w trakcie trwania konkursu – uczniami Zespołów Szkół działających przy dziecięcych oddziałach szpitalnych w Poznaniu do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Przedstaw własne obserwacje życia pszczół i trzmieli w naszym mieście.

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym, w formie płaskiej (nieprzestrzennej).

Na prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń czekamy do 25 kwietnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 maja 2022 r. w Światowy Dzień Pszczół.

https://www.poznan.pl/poznandlapszczol/

Karta zgłoszeniowa 2022_UA

Karta zgłoszeniowa 2022

Regulamin konkursu plastycznego 2022_UA

Regulamin konkursu plastycznego 2022