Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka w ramach inwestycji pn. Program Centrum – etap II.

PROJEKT “PROGRAM CENTRUM – etap II” obejmie budowę trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka, uporządkowanie przestrzeni publicznej, poszerzenie chodników i uspokojenie ruchu samochodowego na wspomnianej ulicy oraz wprowadzenie infrastruktury rowerowej.

Celem konsultacji jest zapoznanie i uzyskanie opinii mieszkańców Poznania na temat przygotowanej koncepcji budowy trasy tramwajowej.

Teren objęty konsultacjami to obszar ul. Ratajczaka od skrzyżowania z ul. Matyi do ul. 27 Grudnia.

Konsultacje społeczne potrwają od 14 do 28 lutego 2020 roku.

W tym czasie będzie można zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi:

  • bezpośrednio podczas spotkania;
  • drogą mailową na adres: projektcentrum@um.poznan.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania – Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we wtorek, 18 lutego 2020 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 75, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Poznaniu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Informacje dotyczące Projektu Centrum znajdziecie Państwo na specjalnie dedykowanej stronie: www.projektcentrum.pl