Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w czasie egzaminu ósmoklasisty: procedury bezpieczeństwa – egzamin