Inauguracja roku szkolnego 2022-23 odbędzie się według następującego planu: 

Edukacja wczesnoszkolna: 

godzina  klasa  miejsce 
10.15 – 11.15  2b, 3a, 3b  Sale lekcyjne w budynku przy ul. Ratajczaka 1a 
10.15 – 11.15  2a  Sala lekcyjna w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
11.00 – 12.30  1a, 1b  Sala gimnastyczna w budynku przy ul. Ratajczaka 1a 

 

Edukacja systematyczna: 

godzina  klasa  miejsce 
10.15 – 11.30  4a, 4b  aula w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
10.15 – 11.15  6a  Sala lekcyjna nr 8 w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
10.15 – 11.15  6b  Sala lekcyjna nr 16 w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
10.15 – 11.15  7a  Sala lekcyjna nr 6 w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
10.15 – 11.15  8a  Sala lekcyjna nr 4 w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
10.15 – 11.15  8b  Sala lekcyjna nr 13 w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
10.15 – 11.15  8c  Sala lekcyjna nr 2 w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
11.20 – 12.20  5a  Sala lekcyjna nr 11 w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
11.20 – 12.20  5b  Sala lekcyjna nr 5 w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3