Zimowisko Artystyczne  “ROZTAŃCZONA ZIMA”

Głównym celem zimowiska jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne
i przyjemne spędzenie czasu poza nauką, szkołą. W Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, w ferie zimowe 2019, organizowane będą zajęcia artystyczne połączone z zabawami edukacyjnymi.

Uczestnicy będą mogli rozwijać swe zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w zajęciach artystycznych w tym: taniec, muzyka zajęcia kreatywne.

W ramach tygodniowego programu zimowiska planowane są również spotkania z Gośćmi Specjalnymi – uczestnikami programu telewizyjnego ” WORLD OF DANCE”  –  POLSAT

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp).

Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 7 (ukończona 1 klasa szkoły podstawowej) do 16 lat

Turnusy I – 14-18.01.2019

Turnus II – 21-25.01.2019

UWAGA: Udział w zimowisku “ROZTAŃCZONA ZIMA”jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół.

UWAGA: Zajęcia programowe odbywają są w godzinach 10:00 -14:00, opiekunowie są dostępni dla uczestników w godzinach 9:00 – 15:00

Pierwszeństwo w udziale maja dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to  jest:  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.orgbiuro@fundacjatalent.org,

tel: 882605475,  530051372

UWAGA !!!: Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT,

Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko w wyłącznie pod nr telefonów: 882605475,  530051372 lub email: biuro@fundacjatalent.org

 

Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu, nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak i również nie udziela informacji w sprawie w/w projektu.

———————————————————————————————————-

Formularz zgłoszeniowy

“ROZTAŃCZONA ZIMA”

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel :

Adres: Plewiska

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:                                 Nr mieszkania:

Telefon kontaktowy :

Email:

 

Turnusy I – 14-18.01.2019

Turnus II – 21-25.01.2019

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zimowisku  “ROZTAŃCZONA ZIMA”

odbywającym się terenie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji do udziału w projekcie warsztatach zimowych  “ROZTAŃCZONA ZIMA”organizowanychprzez Fundację Ewy Johansen TALENT 60-702 Poznań ul. Głogowska 31/33 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

 

Powyższy formularz zgłoszeniowy należy skopiować, wypełnić, zaznaczyć X wybrany turnus, przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org lub dostarczyć do opiekuna świetlicy środowiskowej 

Uwaga: Uczestniczy przystępują do zimowiska  “ROZTAŃCZONA ZIMA”

tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na półkolonie.