Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu dotyczącym terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych:

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 7 maja 2020 r. – pobierz