Nasza szkoła złożyła wniosek i znalazła się na liście organów rekomendowanych do wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
Dzięki wsparciu finansowemu księgozbiór naszej biblioteki szkolnej wzbogaci się o wiele pozycji książkowych ciekawych dla dzieci i młodzieży.