Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Zarządzenie nr 19/2020