W związku z rekomendacją Organu Prowadzącego informujemy, że w dniach 11.03.2020 – 24.03.2020 zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 75 zostają zawieszone!