Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół,
oraz Mieszkańcy
województwa wielkopolskiego
Wielkopolski Kurator Oświaty, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, tworzy bazę wolontariuszy gotowych zaangażować się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Każda osoba, znająca język ukraiński, rosyjski lub angielski w stopniu komunikatywnym, która będzie chciała włączyć się w pomoc wolontariacką, może zgłosić się poprzez formularz http://formularze2.kuratorium.poznan.pl/wolon…/zgloszenie/
Głównym zadaniem wolontariuszy będzie pełnienie roli tłumacza w szkołach, w punktach pomocowych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje. Dane wolontariuszy, podane w formularzu kontaktowym będą udostępniane tylko zainteresowanym podmiotom w sytuacji potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza przy udzielaniu ważnych dla uchodźców informacji.